Revimaxx_01

Hoe Revimaxx grote stukken ook ultraprecies kan produceren

In het atelier van Revimaxx maakt men veelvuldig gebruik van kotteren als verspaningsvorm. Hiervoor beschikken de operatoren er over een middelgrote en een grote Pegard-machine van Belgische makelij, en 2 Tsjechische Tos-kotterbanken. Maar wat is nu de meerwaarde van kotteren als alternatief van andere vormen van verspaning?

Met onze grootste kotterbank kunnen we stukken aan van 8 bij 3 bij 3 meter”, vertelt Revimaxx-zaakvoerder Johan Van Meenen trots. “Dat zijn toch al serieuze stukken, ja.

Trillingen blijven volledig buitenspel

Door middel van kotteren kunnen gaten met een enorme diameter heel precies tot stand worden gebracht. Hierbij wordt een kotterbaar - met een beitel met 1, 2, of meerdere (al dan niet getrapte) snijkanten - in een werkstuk verzonken. Trillingen staan volledig buitenspel, enerzijds omdat de machine zelf niet beweegt en enkel vooruit gaat, en anderzijds omdat er veelal sprake is van een relatief kleine aanzet en snedediepte in verhouding tot de diameter. Dit impliceert dat de bewerking veel nauwkeuriger is dan alternatieve verspaningsvormen. 

Revimaxx_kotteren

Ultranauwkeurige stukken

Laat echter niet de processnelheid, maar wel de bewerkingsnauwkeurigheid voor grote diameters de reden zijn waarom Revimaxx kotteren verkiest boven bv. boren, waarbij er vaak een risico bestaat dat het eindresultaat niet voldoet aan hoge eisen vanuit de industrie. Gaten blijken net niet volledig rond, of de oppervlaktekwaliteit laat te wensen over. Terwijl beide bewerkingen zich veelal helemaal aan het eind van de productieketen bevinden, waardoor de potentiële kost van imperfecties snel kan oplopen. Om die reden kiest Revimaxx nadrukkelijk voor kotteren, omdat enkel zo de vooropgestelde nauwkeurigheid kan worden gegarandeerd. 

Deel dit blogbericht: